• RSS
  • Delicious
  • DIGG
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Nauka on-Line

o edukacji i szkole ciekawe artykuły…

Szkoła podstawowa

Posted by admin On lut - 14 - 2016 Komentowanie nie jest możliwe
rp_nauka13.jpg

Początkiem usystematyzowanej edukacji szkolnej jest szkoła podstawowa. To miejsce, w którym uczniowie nie tylko uczą się treści, nie tylko zdobywają nową wiedzę, ale przede wszystkim uczą się być też uczniami i uczą się uczyć. To najważniejszy etap edukacji szkolnej i od tego, jak to zostanie rozpoczęte w dużej mierze zależy dalsza kariera szkolna młodego człowieka. To jest start. A jaki start, taki ciąg dalszy i bardzo dobrze o tym wiemy. A co, tak naprawdę decyduje się w szkole podstawowej? Przede […]

Rola edukacji

Posted by admin On sty - 6 - 2016 Komentowanie nie jest możliwe
rp_nauka96.jpg

Nikomu nie trzeba powtarzać, że edukacja to najważniejsza inwestycja w swoją przyszłość. Głównie dzięki niej zwiększa się szansę na zdobycie lepszej pracy i zarobków, które mają ogromny wpływ na podniesienie poziomu życia. To jednak nie jest jedyny cel edukacji; sprawia ona, że poszerzają się nasze horyzonty myślowe, rozumiemy więcej spraw i to, jak skonstruowany jest i na jakich zasadach działa świat. Mimo to bardzo często nie docenia się wartości edukacji, traktuje się ją jedynie jako przykry do odbębnienia obowiązek. Nie […]

Pierwszy Bildungrosman

Posted by admin On gru - 4 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_nauka84.jpg

Powieść Foma Gordiejew określa się jako pierwszy Bildungsroman  Gorkiego. Nie jest to ścisłe, ponieważ pisarz wyzwolił się ze skonwencjonalizowanych już rygorów tego gatunku, odtwarzającego życie bohatera jako dzieje kształtowania się jego osobowości w splocie konstytuujących ją determinant społeczno-obyczajowych. Dynamika powieści polega tedy nie na odsłanianiu przemian charakteru, lecz na potęgowaniu dysonansowego napięcia pomiędzy bohaterem tytułowym, ukazanym niemal statycznie, a środowiskiem. Górki bowiem oparł powieść na konflikcie znanym z wielu opowiadań — na konfrontacji „dobrego z natury” człowieka z wynaturzonym porządkiem […]

Operacje montazowe

Posted by admin On gru - 4 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_nauka9.jpg

Znaczenie operacji montażowych istotnie wzrosło z chwilą rozpoczęcia produkcji germanowych stopowo-dyfuzyjnych tranzystorów wielkiej częstotliwości, lecz prawdziwy ich rozwój rozpoczął się dopiero po całkowitym opanowaniu technologii krzemowych elementów planarnych”. Technologia ta, niezwykle przydatna do produkcji wielkoseryjnej, umożliwiła znaczny jej wzrost w stosunkowo krótkim okresie. Po osiągnięciu dobrej powtarzalności operacji „płytkowych” wydajność struktur dobrych na płytce znacznie wzrosła, wprowadzane zaś równolegle zmniejszenie tzw. modułu zwiększyło liczbę struktur wykonywanych jednocześnie w jednym procesie, a tym samym koszt jednostkowy struktury obniżył się tak znacznie, […]

Odstep pokoleniowy

Posted by admin On gru - 4 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_nauka74.jpg

Wraz ze wzrostem wartości odstępu między pokoleniami tempo doskonalenia populacji maleje. Toteż stosowanie np. selekcji następczej w hodowli bydła lub koni nie byłoby rozsądne; nie starczyłoby bowiem hodowcy życia na udoskonalenie stada pod względem kilku cech. Dlatego skuteczniejsza i godną zastosowania, szczególnie do bydła i koni, będzie jedna z metod selekcji na kilka cech równocześnie doskonalonych, itp. selekcja wg indeksu selekcyjnego. Do niedawna w hodowli bydła stosowano selekcje niezależną, ale po opracowaniu teorii indeksów selekcyjnych ta metoda selekcji traci znaczenie. […]

Nowy romantyzm

Posted by admin On gru - 4 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_nauka54.jpg

Literaturze współczesnej przeciwstawił Górki „nowy romantyzm”, zakwestionowanemu wymogowi wiernego odtwarzania rzeczywistości, w którym upatrywał niebezpieczeństwo dla jednostki i zaprzeczenie heroizmu — konieczność stworzenia swoistej wizji, marzenia-postulatu. Odwołał się do tradycji romantycznej, parafrazując końcowe wersy Bohatera Puszkina, i nad „niskie prawdy” postawił „wzniosłą ułudę” w nadziei, że romantyczna iluzja pchnie człowieka do działania, obudzi wolę heroizmu. Konieczność tę uzasadniał „pedagogiczną” misją literatury i „pedagogicznym” posłannictwem pisarza. Brzmiały tu pogłosy lektur traktatów estetycznych Schillera i J. M. Guyau, estetyków romantyzmu, i rozważań […]

Metalizacja wielowarstwowa

Posted by admin On gru - 4 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe
rp_nauka98.jpg

Jednym z pierwszych systemów metalizacji wielowarstwowej odpornym termicznie, odpornym na elekromigrację i korozję elektrochemiczną oraz względnie łatwym w procesie wytwarzania połączeń jest system metalizacji trój warstwowe j: tytan+platyna+złoto lub tytan+pal- lad+złoto W tego typu metalizacji warstwa pośrednia platyny lub palladu stanowi barierę dla procesów dyfuzji złota i jednocześnie jest modyfikatorem potencjału elektrochemicznego. Zastosowanie warstwy przejściowej Pt lub Pd o właściwościach elektroujemnych względem Ti, który jest metalem elektrododatnim, wpływa stabilizująco na właściwości elektrochemiczne układu i modyfikuje korozję warstwy tytanu, który stosuje […]